Notranja revizija se izvaja za vsa kadrovska področja, pri javnih naročilih, postopkih, kjer se pripravlja zaključni račun, pri proračunih občin, za inventuro, osnovna sredstva ter sredstva pri upravljanju, z vsemi prihodki in upravljanje s terjatvami, pri varstvu osebnih podatkov, e-poslovanju, e-arhiviranju ter pri vseh postopkih, ki so po želji naročnika.

Revizija, zlasti notranja revizija se ukvarja z pregledovanjem finančnega stanja posameznih podjetji. Naloga revizije je, da zagotavlja skladnosti poslovanja predvsem znotraj podjetij, da preprečujejo morebitna tveganja za finančne revizije ter dajejo predloge za izboljšave, v kolikor je to potrebno. Revizor se pri notranji reviziji osredotoča predvsem na preteklik. Kaj to pomeni? Pomeni, da revizorja predvsem zanima, kaj se je dogajalo na finančnem področju podjetja v preteklosti, oziroma osredotoča se na vse dogodke in procese, ki so se dogajali pred revizijo. Vse, kar revizor ugotovi pa je predvsem dobro za podjetje z vidika izboljšanja poslovanja, čeprav marsikateremu podjetju oziroma predvsem delavcem v računovodstvu revizija povzroča stres. Revizija oziroma notranja revizija je neodvisna dejavnost ki svetuje in snuje izboljšanje organizacije kot take. Vsakemu podjetju in njihovemu timu pomaga pri izboljšanju ter doseganju njihovih zastavljenih ciljev, saj poskuša s sistematično organizacijo izboljšati uspešnost poslovanja ter predvsem zmanjšati tveganja, ki lahko podjetju dolgoročno škodujejo.

V nadoru pa ni smao notranja revizija, je le ena od treh stebrov revizije oziroma nadzora. V prvi vrsti je seveda vodstvo organizacije, ki odgovarja za vse notranje kontrole. Odgovorna je za njihov razvoj ter postavitev. Za vodstvom organizacije pride nadzor razvojnega sistema. Znotraj tega drugega sistema se izoblikujejo ukrepi znotraj notranje kontrole. Za tema dvema pa pride še tretja in to je notranja revizija. Notranji reviziji se ne more izogniti nihče, ki na letni ravni presega določen znesek na leto. Za tiste, ki tega zneska na letni ravni ne presegajo pa se notranja revizija oglasi nekje na tri leta.