Kovine so bile vedno in še vedno ostajajo cenjene dobrine s široko uporabno vrednostjo. Če je morda še nekaj let nazaj veljalo, da se prodaja odpadnih kovin ne izplača, je danes drugače. Pomanjkanje kovin, višanje cen in vsesplošna kriza prispevajo, da se prodaja izplača. Usmerjeno podjetje poskrbi za odkup odpadnih kovin po hitrem postopku in vas razbremeni nepotrebnih stroškov skladiščenja.

Zakaj v odkup odpadnih kovin?

Odpadne kovine pridobivajo svojo vlogo v sodobnem svetu. Nenadzorovano rudarjenje, izkoriščanje dobrin in težnje po vedno novih produktih brez jasne slike, kaj s produktom po njegovi uporabi, je pripeljalo do vse večjih teženj po reciklaža in ponovni uporabi. Dodatno so se zvišali stroški rudarjenja, transporta in izdelave, zato ne preseneča vse večja vloga ponovne uporabe že uporabljene kovine. Ta je vodilo tako imenovane zelene usmerjenosti h kateri se vztrajno usmerja celotna Evropa, vse bolj pa tudi drugi deli sveta.

kovin odpadnih odkup

Katere odpadne kovine lahko prodam?

Odkup odpadnih kovin ima širok nabor možnosti. Med najbolj pogosto ponovno uporabnimi kovinami je zagotovo baker, ki ga v večji meri recikliramo in znova uporabimo za nove izdelke. Baker med vsemi kovinami dosega tudi najvišje odkupne cene – provrstni baker lahko prodate po ceni tudi do 4 evre na kilogram bakra. Baker je namreč kovina, ki je izredno široko uporabna tako v elektrotehniki, medicini, izdelavi kuhinjske posode kot tudi v dekorativnih elementih. Sama odkupna cena je sicer odvisna od trenutnega stanja bakra na borzi, na ceno pa vpliva tudi ohranjenost materialov ter njihova čistost. Slednja vpliva na nadaljnjo uporabno vrednost kovine ter stroške njenega čiščenja pred ponovno uporabo.

Odkup pa je možen tudi za železo (vključno z železnimi opilki), aluminij, cink, medenico, zlitine, prav tako pa tudi pohištvene elemente, ostanke ob gradnji in podobno. Kar je najboljše, pa se lahko, v kolikor je na voljo več materiala za odkup, dogovorite tudi za neposreden odvoz kovin. O vseh podrobnostih je najbolje neposredno kontaktirati ponudnika omenjenih storitev, saj boste na ta način najlažje dosegli ugodne pogoje zase.

Odkup kovin je trenutno zares ugoden, zato ne čakajte predolgo in izkoristite ugodne pogoje ter hkrati prispevajte k trajnostni rabi dobrin, ki so na Zemlji prisotne v omejenih količinah. Potomci bodo hvaležni.