Detektivska zbornica je dandanes podelila že veliko licenc za detektiva(čez 200). Precej detektivov pa je licenco medtem že vrnilo, ali pa jim je bila odvzeta zaradi kršenja kodeksa, nezainteresiranosti za delo ipd.),tako da ima trenutno v Sloveniji dovoljenje za opravljanje detektivske dejavnosti približno pol manj detektivov. V skladu z ZZD, je detektivska agencija ustanovljena kot družba z neomejeno odgovornostjo. To pa pomeni, da je družba dveh ali več oseb, ki odgovarjajo za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem. Če hočemo ustanoviti takšno družbo, nimamo predpisanega kapitala. Detektivska agencija mora v imenu firme, poleg označbe dejavnosti in organizacijske oblike družbe, vsebovati priimek vsaj enega družbenika z navedbo, da je družbenikov več. Detektivske agencije navadno opravljajo naslednje detektivske storitve:

Za pravne osebe so:

Zbiranje podatkov v dolžniško-upniških razmerjih, preverjanje bonitet poslovnih partnerjev, osebno vračanje priporočenih sodnih in drugih pisanj, kontrola in nadzor bolniškega staleža, preizkusi alkoholiziranosti, kontrola potnih stroškov, preverjanje izvajanja konkurenčne klavzule in notranje preiskave kaznivi in neetičnih ravnanj v podjetju.

detektivska agencija

Za fizične osebe pa:

Iskanje oseb, ki so pogrešanje ali skrite: gre za osebe, ki so izginila, ter tiste, ki stalno spreminjajo svoje bivališče, z namenov da prikrijejo svoj kraj bivanja

Preverjanje zakonske (ne)zvestobe: Če pride do dvomov v partnerja, lahko stranka najame detektiva, ki bo z zbiranjem dokazov dvome potrdil oz. ovrgel

Nadzor otrok: tukaj gre predvsem za nadzor nad otroki, ki uživajo alkohol in prepovedane droge.

Zbiranje dokaznega gradiva v vseh vrstah civilnih sporov, kot so odškodninski, posestni, delovni, zakonski, družinski, ipd. In zbiranje v primeru zasebnih tožb za kazniva dejanja zoper dobro ime.

Pa še predmeti, ki so bili ukradeni ali izgubljeni

Če si želite detektivskih storitev kvalitetno, hitro ter ugodno, vam je na voljo detektivska agencija – Detektiv Tomič. Za več informacij jih kontaktirajte.