Verjetno smo se že vsi videli talne označbe, morda na igriščih, parkiriščih ali pa kje drugje. Talne označbe se delijo tudi na druge, kot so označevanje industrijskih površin, ali barvanje kolesarskih ter sprehajalnih površin, še vedno pa so najbolj pogoste talne označbe na parkirišču, na cestah in pa na športnih igriščih. Označbe so lahko zelo pomembne, zato je tudi pomembno da so pravilno narejene, oziroma da so tla pravilno in kvalitetno označena. Take označbe so najbolj pomembne na cestiščih, saj označujejo kje se moramo peljati, kje pešci lahko in kje ne smejo vozit in mnogo drugih stvari.

Talne označbe

Talne označbe na cestiščih morajo biti kvalitetne in izvedene z ustreznim materialom, ki se vgradi na prometno površino. Pomembno je, da se označbe na cestiščih vidi po dnevi, prav tako pa ponoči. Skoraj vsako parkirišče danes pa ima tudi označbe, kot so označbe števila parkirišča, označbe kje se ne sme parkirati, označbe parkirišč za invalide in druge označbe. Večinoma se parkirišča, ki potrebujejo številko ali pa morda znak za invalide in druge znake, izdeluje strojno in ročno, s pomočjo pred izdelanih šablon, površina pa mora za izvedbo biti suha. Talne označbe so tudi pogoste na športnih igriščih, prav tako pa tudi barvanje igrišč. Na igriščih so označbe pomembne, da se ve kje sploh je igrišče, in kje so določene stvari, kot pri košarki prosti meti ali kaj podobnega. Poleg označbe, pa je za lepši izgled, tudi možno barvanje igrišča. Poleg igrišč, pa se zadnje čase tudi veliko barva kolesarske steze in sprehajalne površine. Če pa nimate želje po obnavljanju talnih označb na vsake nekaj let, pa je možna tudi izdelava talnih označb s hladno plastiko. Talne označbe iz plastike so sicer malo dražje, vendar pa se investicija splača, saj je obnavljanje teh označb, skoraj ne potrebno.