Eko sklad je javni sklad v Sloveniji, ki preko ministrstva za okolje, skrbi za to, da se vedno več ljudi odloča za nakup ekoloških naprav. Vsako leto eko sklad razpisuje nepovratna sredstva, ki vam lahko povrnejo 25% investicije.

Eko sklad subvencionira različne naložbe za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Nepovratna sredstva lahko dobite za naslednje:

Toplotna šrpalka: povrnjeno lahko dobite 20% do 50% do višine 5.000 evrov, če kupite toplotno črpalko, oziroma zamenjate staro kurilno napravo za novo.

Fasada,izolacija: eko subvencija nudi kredit tudi za razna dela, kot je menjava strehe, nova fasada, menjava oken in podobno.

Odstranitev nevarnih materialov: tudi to se lahko subvencionira, predvsem če gre za odstranitev snovi, ki so škodljivi za vaše zdravje, kot so azbestne cevi in drugo.

Voda: eko sklad ponuja kreditiranje tudi za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

Sončne elektrarne: če se odločite, da boste energetsko samozadostni in boste zgradili sončno elektrarno, se tudi lahko potegujete za povratna sredstva na eko skladu.

Avto: če kupite nov avto na elektriko ali na plin, ali pa kar hibrida, vam bo država subvencionirala del investicije.

eko sklad denar

Za pridobitev eko sklada veljajo določeni pogoji. Na razpis se lahko prijavijo le fizične osebe in le za izvedbo sanacij v stanovanjskih stavbah. Zidanice in ostale pomožne stavbe ne pridejo v poštev. Vgradnjo in zagon opreme ali naprave, ki bo subvencionirana, lahko opravi le registriran izvajalec. Eko subvencijo lahko dobite tako, da se prijavite na tekoči razpis in oddate vlogo. Ko vlogo pregledajo, se odločijo, če vam jo bodo odobrili. Ko dobite pogodbo, jo morate v 15 dneh podpisano vrniti. Ko se končajo dela, morate predložiti še zaključno dokumentacijo za eko sklad, nato dobite izplačana nepovratna sredstva za vloženo investicijo in sicer v roku 30 dni, vendar samo če je dokumentacija popolna, v nasprotnem primeru, morate dokumente ponovno izpolnjevati. Roki za razpise so ponavadi do konca tekočega leta.